Reaction Time Episode in MP Featuring Sports Science

Huwag kang kukurap dahil reaction time o bilis ng reaksyon ang pag-uusapan sa bagong episode ng MP Featuring Sports Science. Pag-aaralan ang husay sa no-look pass ng nba superstar na si Steve Nash. Tutulungan din tayo ng baseball all-star Steve Finley na alamin kung ano ang mas mabilis, Major League Fastball o kisap ng mata?…