Browsing: Lifestyle

OBRA Inc., an abbreviation for Organisasyon ng mga Batikan at Respetadong Artista ng Bayan, when translated in English, Organization of…